Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Учет операций в иностранной валюте"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б
Количество объектов на этом уровне: 3.

Б

Бойко, Л.Г. (2011) Конспект лекцій з курсу «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бойко, Л.Г. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, підготовки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2342). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:25:10 2019 EET.