Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Учет и аудит"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П | Х
Количество объектов на этом уровне: 7.

П

Петрова, В.Ф. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни “Облік і аудит” (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності )). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Облік і аудит» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Облік і аудит» підготовки бакалавр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Робоча програма навчальноi дисциплiни «Облік і аудит» для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Робоча программа навчальної дисципліни «Облік і аудит» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Х

Харламова, О.В. и Гавриличенко, Є.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харламова, О.В. и Гавриличенко, Є.В. и Конопліна, О.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент і 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:21:35 2019 EET.