Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Учет и аудит"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П
Количество объектов на этом уровне: 5.

П

Петрова, В.Ф. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни “Облік і аудит” (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності )). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Облік і аудит» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Облік і аудит» підготовки бакалавр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Робоча програма навчальноi дисциплiни «Облік і аудит» для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Робоча программа навчальної дисципліни «Облік і аудит» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Apr 27 20:07:51 2017 EEST.