Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Обоснование хозяйственных решений и оценивание рисков
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Обоснование хозяйственных решений и оценивание рисков"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П | С
Количество объектов на этом уровне: 15.

П

Петрова, В.Ф. (2014) Програма з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. (2014) Програма з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічно діяльності). [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. (2014) Робоча програма з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. (2014) Робоча програма з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічно діяльності). [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. (2014) Робоча програма навчальної дисциплiни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова , В.Ф. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Світлична, Т.І. и Соболєва, Г.Г. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної робіт з курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№699). [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1387). [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2014) Програма з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2014) Робоча програма з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. и Прижкова , О.Ю (2016) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:44 2019 EET.