Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Национальная экономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Национальная экономика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | П | Р
Количество объектов на этом уровне: 6.

З

за заг. ред. Решетило, В. П. (2009) Національна економіка: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-175-8

П

Пушкар, Т.А. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Національна економіка» (для студентів 4 курсу за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»)(№340). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Національна економіка» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит » і 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Р

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Національна економіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»)(№1936). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Національна економіка” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Національна економіка” для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:00 2019 EET.