Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Логистический консалтинг"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ф
Количество объектов на этом уровне: 4.

Ф

Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Логістичний консалтинг» для студентів першого року денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логістичний консалтинг» (для студентів першого року денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2014) Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Логістичний консалтинг» (МВЗ 2) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Фалецька, Г.І. (2014) Робоча програма з дисципліни «Логістичний консалтинг» для студенів спеціальності 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Mar 24 17:07:33 2019 EET.