Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Компьютерний аудит
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Компьютерний аудит"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К
Количество объектов на этом уровне: 5.

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний аудит» для студентів 3 та 5 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Комп’ютерний аудит», «Інформаційні системи в менеджменті» та для дипломного проектування на тему: «Обробка графічних документів у програмі FineReader» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»)(№184). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. и Уфимцева, В.Б. и Макогон, Н.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оформлення презентацій у програмі Impress» з дисципліни «Комп’ютерий аудит», для самостійної роботи з дисципліни «Інформатика і системологія» (для студентів 3 – 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№295). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Контроль списання ТМЦ за методом ФІФО» з дисципліни «Комп’ютерний аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№290). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Планування задач у системі Outlook» з дисциплін «АРМ менеджера», «Комп’ютерний аудит», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та дипломного проектування (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»)(№182). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:18:42 2019 EET.