Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Информационные технологии в логистике
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Информационные технологии в логистике"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Я
Количество объектов на этом уровне: 4.

Я

Яковицький, І.Л. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 8.050208 – «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Яковицький, І.Л. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050208 – «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Яковицький, І.Л. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівней спеціаліст, магістр напряму підготовки «Менеджмент», спеціальності «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Яковицький, І.Л. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, спеціальність 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:23:04 2019 EET.