Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Экономика организации дорожного движения
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Экономика организации дорожного движения"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Л
Количество объектов на этом уровне: 4.

Л

Лобашов, О.О. и Понкратов, Д.П. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 7.100401, 8.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы]

Лобашов, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.07010104, 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лобашов, О.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» підготовки спеціаліста і магістра спеціальності 7.07010104 і 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы]

Лобашов, О.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010104 і 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:26:53 2019 EET.