Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Экология (профессионального направления)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | С
Количество объектов на этом уровне: 3.

К

Кубатка, М. В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» підготовки спеціаліст спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы]

Кубатка, М. В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы]

С

Слатова, О.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№374). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 25 20:23:52 2019 EET.