Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Экономика и финансы предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | С
Количество объектов на этом уровне: 6.

В

Величко, В.В. (2015) Конспект лекцій з курсу «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання розрахунково-графічної роботи «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Склярук, Н.І. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприиємства» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприиємства» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:06:09 2019 EET.