Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1801 - Специфические категории > Гражданская оборона"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | Л | П | Т | Ф | Ч
Количество объектов на этом уровне: 23.

Д

Д`яконов, В.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист» підготовки магістр галузі знань 0601 «Будівництво та Архітектура» спеціальності 8.06010202 «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Д`яконов, В.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист» підготовки спеціаліст галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Д`яконов, В.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист» підготовки спеціаліст галузі знань 0601 Будівництво та Архітектура спеціальності 7.06010202 «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Д`яконов, В.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «магістр» галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010202 «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Д`яконов, В.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «спеціаліст» галузь знань 0601 Будівництво та архітектура спеціальності 7.06010202 «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Д`яконов, В.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Л

Луценко, М.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст» і «магістр» галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» спеціальності: 7.03050401 «Економіка підприємства» та 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Луценко, М.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки: «магістр» галузі знань 0801 – «Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы]

Луценко, М.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)» і 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Луценко, М.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.14010301 «Туризмознавство (за видами)», 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

П

Пашков, В.І. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Цивільний захист» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – «Економіка підприємства», 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пашков, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для слухачів другої вищої спеціальності «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Т

Третьяков, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр Галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», Спеціальності: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Третьяков, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр Галузь знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка Спеціальності: 7.05070103, 8.05070103 – Електричні системи електроспоживання 7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла 7.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів 7.05070203 – Електричний транспорт 7.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривід). [Образовательные ресурсы]

Ф

Фесенко, Г. В. и Д’яконов, В.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист» підготовки спеціаліста, магістра спеціальності7.18010004, 8.18010013 «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. и Д’яконов, В.І. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста «Цивільний захист» спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. и Д’яконов, В.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.18010004, 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. и Д’яконов, В.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» спеціальність 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко , Г.В. и Д’яконов, В.І. (2015) Курс лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5-го (6-го) курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901«Облік і аудит», 8.18010013, 7.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чеботарьова, О.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5-го курсу всіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 – Облік і аудит, 8.18010013, 7.18010013 – Управління проектами). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чеботарьова, О.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист» підготовки спеціаліст, магістр спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – «Управління проектами», 7.03050901, 8.03050901 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чеботарьова, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – «Управління проектами», 7.03050901, 8.03050901 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Wed Feb 20 20:30:34 2019 EET.