Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Автоматизация технологических процессов и установок
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Автоматизация технологических процессов и установок
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Автоматизация технологических процессов и установок"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є
Количество объектов на этом уровне: 14.

Є

Єсаулов, С.М. (2009) Компоненти систем автоматизації технологічних об'єктів і установок : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів» й «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1606). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 7.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (050702) – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки «Синтез системи автоматизації технологічного об'єкту» до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1090). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)(№1345). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2012) Моделювання та досліди в середовищі пакету програм SinSys. Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2014) Програма з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів спеціальності 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2014) Робоча програма з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2013) Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Системи автоматичного регулювання технологічних процесів» з курсу «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1089). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:26:34 2019 EET.