Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Антикризисное управление предприятием"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | К
Количество объектов на этом уровне: 9.

В

Вороніна, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороніна, О.С. (2014) Програма з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Вороніна, О.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Вороніна, О.С. и Железнякова, І.Л. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Ковалевська, А.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів 5 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2015) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством» підготовки спеціаліст галузь 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризове уравління підприємством» для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:19:19 2019 EET.