Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Аудит финансовой отчетности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Аудит финансовой отчетности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г
Количество объектов на этом уровне: 5.

Г

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності» (для студентів спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою, 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2012) Методичні вказівки до проведення самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 «Облік і аудит»)(№2216). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 04:39:23 2019 EET.