Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Отопление
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Отопление"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Г | Е
Количество объектов на этом уровне: 13.

Є

Євсєєва, Т.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Опалення” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму 6.060101 – «Будівництво»,спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Євсєєва, Т.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Опалення» (для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Євсєєва, Т.О. и Гранкіна, В.В. и Пустовойтов, О.В. (2005) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (№317). [Образовательные ресурсы]

Євсєєва, Т.О. и Ластовец, Н.В. (2014) Програма дисципліни «Опалення» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Євсєєва, Т.О. и Ластовец, Н.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Опалення» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

А

Абєлєшов, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2011) Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»)(№1567). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2014) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абєлєшов, В.І. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»)(№1569). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти професійного напряму 6.060101 (0921) «Будівництво»)(№1057). [Образовательные ресурсы]

Г

Гранкіна, В.В. и Євсєєва, Т.О. и Ластовець, Н.В. и Міланко, В.А. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Опалення» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1187). [Образовательные ресурсы]

Гранкіна, В.В. и Євсєєва, Т.О. и Міланко, В.А. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (№1021). [Образовательные ресурсы]

Е

Евсеева, Т.А. и Ластовец, Н.В. (2012) Конспект лекций по курсу «Отопление» (для студентов 3 и 4 курсов всех форм обучения по направлению подготовки 6.060101 «Строительство» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:25:17 2019 EET.