Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Газоснабжение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Газоснабжение"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | Р | У
Количество объектов на этом уровне: 11.

Б

Бобловський, О.В. (2014) Програма дисципліни «Газопостачання» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

Бобловський, О.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Газопостачання» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

К

Капцов, І.І. и Ромашко, А.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 1. «Газопроводи і газосховища. Фізико-хімічні властивості природних газів. Підготовка газу до дальнього транспортування» (для студентів 4 - 5 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Р

Ромашко, А.В. и Хренов, А.М. и Миланко, В.А. (2012) Методические указания для самостоятельной работы, выполнения расчетно-графической работы и практических заданий по дисциплине «Газоснабжение» ( для студентов 4-5 курсов дневной и заочной форм обучения направления 6.060101 «Строительство» специальности 7.06010107 Теплогазоснабжение и вентиляция»)(№578). [Образовательные ресурсы]

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Міланко, В.А. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1348). [Образовательные ресурсы]

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Міланко, В.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності – "Теплогазопостачання і вентиляція" та для слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

У

Усик, Г.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Усик, Г.А. (2007) Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»)(№839). [Образовательные ресурсы]

Усик, Г.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання професійного напрямку 6.060101 (0921) «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»)(№590). [Образовательные ресурсы]

Усик, Г.А. и Ковальов, Д.О. и Бобловський, О.В. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Газопостачання" (для студентів 2 курсу денної і 2 та 5 курсів заочної форм навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Усик, Г.А. и Шушляков, Д.О. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Газопостачання". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:18:57 2019 EET.