Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Промышленная электроника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Промышленная электроника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Промышленная электроника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Промышленная электроника"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | С
Количество объектов на этом уровне: 21.

Б

Білоусов, О.Ф. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни Промислова електроніка (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 – “Електротехніка” (6.05071 – «Електротехніка та електротехнології») спеціальності 6.090600 – “Електротехнічні системи електроспоживання ”). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Кузнецов, А.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 0906 «Електротехніка» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

К

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2011) Промислова електроніка: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології")(№1513). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2006) Промислова електроніка і мікросхемотехніка: Методичні вказівки до курсової роботи (для студентів, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка")(№1538). [Образовательные ресурсы]

С

Сосков, А.Г. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни Промислова електроніка (для студентів 3 курсу денної форми навчання і 3 та 4 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 - “Електротехніка” (6.05071 – «Електротехніка та електротехнології») спеціальності 6.090600 – “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. (2007) Промислова електроніка і мікросхемотехніка: Лабораторний практикум. [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Рак, Н.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Імпульсні та цифрові пристрої (№447). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Рак, Н.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Перетворювальні пристрої (№379). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Рак, Н.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Підсилюючі пристрої (№460). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Рак, Н.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів 3 курсу денної і 3 та 4 курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№582). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. (2015) Промислова електроніка: Підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-222-976-9

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. (2013) Промислова електроніка. Імпульсні та цифрові пристрої: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. (2013) Промислова електроніка. Перетворювальні пристрої: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології")(№2270). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. (2013) Промислова електроніка. Підсилюючі пристрої: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. (2014) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Промислова електроніка» підготовки бакалавр напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. (2014) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Промислова електроніка» підготовки бакалавр напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» факультету «Електропостачання і освітлення міст»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»факультету «Електропостачання і освітлення міст»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. и Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою «Розрахунок однофазного мостового автономного інвертора напруги» з дисциплін «Промислова електроніка», «Електроніка і мікросхемотехніка» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Feb 22 20:30:14 2019 EET.