Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Городские инженерные сети
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Городские инженерные сети
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Городские инженерные сети
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Городские инженерные сети"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Д | К | П | С
Количество объектов на этом уровне: 22.

А

Айрапетян, Т.С. и Горовенко , О.О. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності -«Водопостачання та водовідведення»)(№1801). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. и Горовенко , О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі ». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (професійне спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» (№1078). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» підготовки бакалавр напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Програма дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Програма дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» підготовки бакалавра напряму 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. и Булгакова, О.В. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Бронжаєв, М.Ф. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні споруди» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямку 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальність «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Д

Деркач, І.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни "Міські інженерні мережі" (№1972). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы]

К

Клімов, А.О. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Міські інженерні мережі" (для студентів 4 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Пагі, Б.Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні споруди» (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

С

Слатова, О.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101, 0921 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1165). [Образовательные ресурсы]

Слатова, О.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Слатова, О.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Міські інженерні мережі» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:19:51 2019 EET.