Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экономика и организация деятельности объединений предприятий
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Экономика и организация деятельности объединений предприятий"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | З | П | С | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 16.

В

Васильєва , І.М. и Шокурова, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2007) Конспект лекцій з курсу "Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

З

Зіньковська, А.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зіньковська, А.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Дворкін, С.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни “Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”)(№1159). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. (2007) Практикум і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств". [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Дворкін, С.В. и Юр'єва, С.Ю. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни “Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств" (№411). [Образовательные ресурсы]

П

Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. и Шокурова, Н.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар , Т.А. (2014) Програма з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

С

Славута, О.І. (2009) Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Ф

Федорова, В.Г. (2012) Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств: Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»)(№2). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шокурова, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»)(№1215). [Образовательные ресурсы]

Шокурова, Н.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»)(№1330). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sat Feb 16 22:21:18 2019 EET.