Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Информационные системы и технологии на предприятии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Информационные системы и технологии на предприятии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Информационные системы и технологии на предприятии"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | К | О | Ш
Количество объектов на этом уровне: 9.

Г

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичова, К.В. и Волков, Д.О. (2009) Інформаційні системи й технології на підприємстві: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «АРМ менеджера», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»)(№175). [Образовательные ресурсы]

О

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2006) Інформаційні системи і технології на підприємствах: Конспект лекцій (для студентів і слухачів ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні системи і технології на підприємствах” (для студентів 4 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво, спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2013) Інформаційні системи і технології на підприємстві: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи (для студентів ФПО та ЗН галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» (для студентів ЦПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання)(№2246). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2008) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Інформаційні технології управління роботою з клієнтами». CRM-система Quick Sales Expert: настройка і технологія роботи з дисциплін « Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні технології в підприємствах туристської індустрії» (№1616). [Образовательные ресурсы]

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2008) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи. «Інформаційні технології управління роботою з клієнтами». Технологія роботи в CRM-системі Quick Sales з дисциплін «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні технології в підприємствах туристської індустрії». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 20:58:20 2019 EET.