Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Проектный анализ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Проектный анализ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Проектный анализ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Проектный анализ"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | П | Р | Т | Ч
Количество объектов на этом уровне: 19.

А

Ачкасов, І.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03040401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Груба, Г.І. и Пушкар, Т.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни “Проектний аналіз” (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Писаревський, І.М. и Ачкасов, І.А. (2007) Проектний аналіз: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом 0501 – Економіка і підприємництво, (напрям підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) і слухачів другої вищої освіти спеціальності «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Ачкасов, І.А. (2007) Проектний аналіз: методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 - Економіка і підприємництво, (напрямом 6.030504 – Економіка підприємства) та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рославцев, Д.М. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 (1004) «Транспортні технології»)(№1537). [Образовательные ресурсы]

Рославцев, Д.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 3 – 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 (6.070101) - «Транспортні технології», спеціальностей «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы]

Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту))(№2084). [Образовательные ресурсы]

Рославцев, Д.М. (2013) Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-303-5

Рославцев, Д.М. и Понкратов, Д.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання практичних завдань з дисципліни «Проектний аналіз» (№1685). [Образовательные ресурсы]

Т

Торкатюк, В.І. и Чеканова, Л.Г. и Золотова , Н.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних і семінарських завдань з дисципліни “Проектний аналіз” (№656). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чеканова, Л.Г. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Проектний аналіз» (для студентів денної і зачоної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Чеканова, Л.Г. и Золотова , Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни "Проектний аналіз" (№396). [Образовательные ресурсы]

Чеканова, Л.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2128). [Образовательные ресурсы]

Чеканова, Л.Г. (2013) Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 ”Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чеканова, Л.Г. (2007) Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 02:30:50 2019 EET.