Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экономика и организация деятельности строительного предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Экономика и организация деятельности строительного предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Ж | К | П | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 21.

Б

Богдан, Н.М. и Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050107- «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Єсіна, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка та організація інноваційної діяльності ” для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504– “Економіка підприємства”, 0501 – Економіка і підприємництво спеціальності ЕП”. [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності». [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2007) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» і виконання практичних завдань (№572). [Образовательные ресурсы]

В

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприєм-ництво» спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жемеренко, О.В. (2005) Конспект лекцій з курсу "Економіка та організація інноваційної діяльності" (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2004) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Економіка та організація інноваційної діяльності" (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

К

Кондрашов, О.М. и Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» (№945). [Образовательные ресурсы]

П

Плакіда, В.Т. и Богдан, Н.М. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Світлична, Т.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Світлична, Т.І. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка й організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№904). [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2014) Програма з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» для студенів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2014) Робоча програма з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» для студенів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Скала, Г.Ф. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 0501- «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Скала, Г.Ф. и Пан , М.П. и Тимошенко , В.М. и Ачкасов, І.А. (2010) Економіка й організація інноваційної діяльності в будівництві: конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Економіка підприємства», «Економіка підприємства міського господарства». [Образовательные ресурсы]

Скала, Г.Ф. и Пан , М.П. и Шутенко , А.Л. и Ачкасов, І.А. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр»,напряму підготовки 0501 (6.030504) «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Скала, Г.Ф. и Пан , М.П. и Шутенко , А.Л. и Ачкасов, І.А. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організацій самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 (6.030504) «Економіка підприємства»)(№1999). [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Т

Трояновська, О.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Трояновська, О.Б. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 20:57:58 2019 EET.