Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экономическая диагностика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Экономическая диагностика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Экономическая диагностика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Г | Д | М | О | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 23.

Є

Єсіна, В.О. (2014) Програма дисципліни «Економічна діагностика» для студентів за спеціальністю 7.03050401 - “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Економічна діагностика» для студентів за спеціальністю 7.03050401 - “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. и Покуца, І.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдання з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсіна, В.О. и Тараруєв, Ю.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Бурмака, Т.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2009) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2127). [Образовательные ресурсы]

В

Васильєва , І.М. и Федоронько, Н.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 4 курсу галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання». [Образовательные ресурсы]

Г

Глухарєв, С.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы]

Глухарєв, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (№1672). [Образовательные ресурсы]

Глухарєв, С.М. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт студентів із дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№1399). [Образовательные ресурсы]

Д

Дворкін, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» (№1734). [Образовательные ресурсы]

Дворкін, С.В. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – “Економіка підприємства”)(№1476). [Образовательные ресурсы]

М

Мількін, І.В. и Охріменко, В.М. и Шокурова, Н.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економічна діагностика" (для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво, спеціальності 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы]

О

Охріменко, В.М. и Мількін, І.В. и Шокурова, Н.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Економічна діагностика" (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Соколов, Д.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Т

Тараруєв, Ю.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економічна діагностика” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050107 – „Економіка будівництва”. [Образовательные ресурсы]

Тараруєв, Ю.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Тараруєв, Ю.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 20:57:23 2019 EET.