Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Управление проектами
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Управление проектами
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Управление проектами"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | М | Ф
Количество объектов на этом уровне: 16.

А

Ачкасов, І.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - Менеджмент спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. (2015) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – Менеджмент, спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Програма дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Програма дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Б

Бабаєв, В.М. и Висоцька, Г.В. и Молодченко, Т.Г. и Молчанова, О.П. (2012) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» та спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства за видами діяльності»)(№244). [Образовательные ресурсы]

Бабаєв, В.М. и Висоцька, Г.В. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. и Мельман , В.О. (2006) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» (№446). [Образовательные ресурсы]

В

Висоцька, Г.В. и Молчанова, О.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Висоцька, Г.В. и Молчанова , О.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7,8.050107 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

М

Молодченко, Т.Г. и Мущинська, Н.Ю. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент" ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ф

Фесенко, Т.Г. (2012) Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-289-2

Этот список был создан Mon Mar 18 21:06:23 2019 EET.