Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > АРМ менеджера
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > АРМ менеджера"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | У
Количество объектов на этом уровне: 9.

К

Карпалюк, І.Т. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Автоматизоване робоче місце менеджера” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності “Менеджмент організацій” - 7.050201)(№1815). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «АРМ МЕНЕДЖЕРА» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»)(№1816). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, И.Т. (2009) Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Автоматизированное рабочее место менеджера» (для студентов 5 курса заочной формы обучения специальности «Менеджмент организаций» 7.050201). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання практичної та лабораторної роботи «Робота з програмою Outlook» з дисциплін «АРМ менеджера», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»)(№167). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «АРМ менеджера», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»)(№175). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Планування задач у системі Outlook» з дисциплін «АРМ менеджера», «Комп’ютерний аудит», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та дипломного проектування (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»)(№182). [Образовательные ресурсы]

У

Уфимцева, В.Б. и Карпенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «АРМ Менеджера» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Уфимцева, В.Б. и Карпенко, М.Ю. (2008) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «АРМ менеджера» (№1425). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:27:09 2019 EET.