Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Инвестиционный менеджмент
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Инвестиционный менеджмент
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Инвестиционный менеджмент"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | Г | Д | К | М | П | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 24.

А

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» ( для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 -«Менеджмент», спеціальності: 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямів підготовки «Туризм», "Менеджмент організацій"). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямів підготовки «Туризм», "Менеджмент організацій")(№1923). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0504 - «Туризм» . [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№191). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) «Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта» - методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№732). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: часова вартість грошей в інвестуванні: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2283). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) ”Концепція інвестиційного проектування і управління інвестиційними проектами”: Методичні вказівки й практичні завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№1574). [Образовательные ресурсы]

В

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Інвестиційний менеджмент” (для студентів для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.050201, 8050201 – «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)(№1867). [Образовательные ресурсы]

Г

Гончарова, З.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гончарова, З.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

Д

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2014) Програма дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2014) Робоча програма дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

К

Карпалюк, І.Т. и Богдан, Н.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»)(№2035). [Образовательные ресурсы]

М

Молодченко, Т.Г. и Гончарова, З.В. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Погасій, С.О. и Познякова, О.В. и Краснокутська, Ю.В. (2009) Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях): навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Познякова, О.В. (2011) Конспект лекцій (в схемах і таблицях) з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03060101 і 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы]

С

Сухонос, М.К. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Т

Тонкошкур, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – „Менеджмент”, професійного спрямування “Менеджмент організацій” спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:05:00 2019 EET.