Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > НИРС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > НИРС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > НИРС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > НИРС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > НИРС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > НИРС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > НИРС"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Д | З | К | М | Р | С | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 27.

Б

Безлюбченко, О.С. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство". [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2007) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з курсів «Науково-дослідна робота студентів» (НДРС)», «Наукові дослідження» i «Спецкурс за тематикою магістерської роботи з планування i обробки результату експерименту» (№648). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Штомпель, Н.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і самостійної роботи з курсів «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бібік, Н.В. (2012) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять із курсу «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2247). [Образовательные ресурсы]

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

В

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни « Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.090600 – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Науково-дослідна робота студента: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Водка, Н.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» (№1102). [Образовательные ресурсы]

Водка, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Водка, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Водка, Н.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2343). [Образовательные ресурсы]

Д

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних, виконання розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” (для студентів 4,5 курсу денної та 6 заочної форм навчання галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “НДРС” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямому підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Шпіка, М.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” (для студентів 5 курсу денної і 6-го заочної форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт», 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково – дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы]

К

Кондращенко, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 - «Будівництво» спеціальності – «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Качура, А.О. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» (№917). [Образовательные ресурсы]

Коптєва, Г.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „ Науково-дослідницька робота студентів ” для студентів 4 курсу денної форм навчання спеціальності 6.050100 (6.030509) – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 0501 «Економіка і підприємництво (6.030509 «Облік і аудит»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рудь, О.Г. (2009) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни “НДРС” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 0921 (6.060101)– “Будівництво” спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

С

Сєріков, Я.О. и Данова, К.В. (2012) Навчальна і робоча програма з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шмуклер, В.С. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Науково дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво», «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, С.Ю. и Бібік, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Водка, Н.В. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Науково-дослідницька робота студентів". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:26:23 2019 EET.