Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Рекреационная география
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Рекреационная география"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П
Количество объектов на этом уровне: 7.

П

Поколодна, М.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Рекреаційна географія» для студентів І курсу денної і ІІ курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020107 - «Туризм» (галузі знань 0307 «Туризм» напряму підготовки 6.030701 «Організація туристичного обслуговування»). [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Рекреаційна географія” (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”)(№1340). [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2006) Методичні рекомендації до вивчення дисципліні "Рекреаційна географія" (№419). [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2007) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційна географія». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. (2012) Рекреаційна географія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-234-2

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Рекреаційна географія» для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Географія туризму» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – Туризм, спеціальності 242 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:24:14 2019 EET.