Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Теория систем и системный анализ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Теория систем и системный анализ"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | К | Л | О
Количество объектов на этом уровне: 9.

А

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2014) Теорія систем і системний аналіз: навч. посіб. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-319-6

Г

Грецька, Г.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Колесник, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Л

Лелюк, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.А. (2008) Введение в теории систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.1. [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.А. (2008) Введение в теории систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.2. [Образовательные ресурсы]

О

Охріменко, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Теорія систем і системний аналіз" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напрямку підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 "Менеджменті і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент")(№2225). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 "Менеджменті і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент")(№2224). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:26:44 2019 EET.