Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Финансово-экономический анализ предприятий туризма
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Финансово-экономический анализ предприятий туризма"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В
Количество объектов на этом уровне: 10.

А

Андренко, І.Б. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” напряму підготовки 0502 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з курсу "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" з дидактичним забезпеченням. (№1156). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1160). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1157). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. и Влащенко, Н.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. и Влащенко, Н.М. (2012) Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-245-8

В

Влащенко, Н.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1675). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітнього рівня спеціаліст, магістр, спеціальності 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2014) Програма з дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії" для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2014) Робоча програма з дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії" для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:54 2019 EET.