Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Электротехнические материалы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Электротехнические материалы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Электротехнические материалы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Электротехнические материалы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Д | Р
Количество объектов на этом уровне: 16.

Г

Гаряжа, В.М. и Воропай, В.Г. и Дьяков, Є.Д. (2015) Конспект лекцій з курсу «Електротехнічні матеріали». Розділ «Електрична ізоляція» (для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Д

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку 6.030601 „Менеджмент організацій” спеціальності „ Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу ”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Кравченко, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали” (для студентів 2 курсу денної та 2, 3 курсу заочної форм навчання напрямку 6.050702 – Електромеханіка зі спеціальностей Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Кравченко, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсів заочної форм навчання напрямів 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальностей „Електротехнічні системи електроспоживання” та „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2007) Електротехнічні матеріали. Розділи "Провідникові матеріали", "Магнітні матеріали" і "Напівпровідникові матеріали": Тексти лекцій з курсу "Електротехнічні матеріали". [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2006) Електротехнічні матеріали. розділ "Діелектрики". Текст лекцій за курсом "Електротехнічні матеріали". [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електротехнічні матеріали» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та 6.050702 – Електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електротехнічні матеріали» (№749). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електротехнічні матеріали» (для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 – “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» (для слухачів другої вищої освіти зі спеціальностей 7.05070103“Електротехнічні системи електроспоживання” та 7.05070203 “Електричний транспорт “). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Воропай, В.Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «Електротехнічні матеріали». Розділ «ДІЕЛЕКТРИКИ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. и Хітров , А.В. (2006) Визначення місць пошкодження в силових кабелях: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2001) Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электротехнические материалы» (№659). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Електротехнічні матеріали" (№514). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2000) Рабочая программа, методические указания и индивидуальные задания к выполнению контрольных работ по курсу "Электротехнические материалы". [Образовательные ресурсы]

Р

Рой, В.Ф. и Дьяков, Є.Д. (2007) Методичні вказівки до вивчення курсу «Електротехнічні матеріали» та виконання контрольних завдань (№525). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:25:01 2019 EET.