Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Основы метрологии и электроизмерительная техника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Основы метрологии и электроизмерительная техника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Основы метрологии и электроизмерительная техника"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Д | К | Т
Количество объектов на этом уровне: 8.

В

Волкова, О.П. и Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи метрології та електровимірювальна техніка» (для студентів 2-3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.050701 «Електротехніка та елекротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№1018). [Образовательные ресурсы]

Д

Дорохов, О.В. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 «Електромеханіка»).(№1595). [Образовательные ресурсы]

К

Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи метрології та електровимірювальна техніка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 – “Електротехніка” (6.050701 – “Електротехніка”) спеціальностей 6.090600 – „Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090600 – “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи метрології та електровимірювальна техніка" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 0922 електромеханіка спеціальності 6.092200 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 "Електричний транспорт", 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи метрології та електровимірювальна техніка" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Т

Тугай, Д.В. и Дорохов, О.В. (2012) Текст лекцій з дисципліни «Основи метрології та електровимірювань» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Тугай, Д.В. и Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тугай, Д.В. и Форкун, Я.Б. и Дорохов, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 – "Електромеханіка")(№287). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:04:53 2019 EET.