Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Основы внешнеэкономической деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Основы внешнеэкономической деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Основы внешнеэкономической деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Основы внешнеэкономической деятельности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Д | К | Н | О | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 19.

В

Володіна, І.М. и Батістова, О.І. (2009) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 - „Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. и Батістова, О.І. (2009) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 - „Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы]

Д

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) Основи зовнішньоекономічної діяльності: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Н

Наумов, М.С. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

О

Островський, І.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності". [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Чуприна, О.О. (2006) Основи зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№573). [Образовательные ресурсы]

П

Пан , М.П. (2008) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пан , М.П. и Торкатюк, В.І. и Вороніна, О.С. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної робіт і проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (№999). [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Торкатюк, В.І. и Шутенко , А.Л. и Вороніна, О.С. (2008) Основи зовнішньоекономічної діяльності: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2009) Методичні вказівки з виконання розрахунково – графічної роботи з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (№1267). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2009) Основи зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0502 – «Менеджмент»)(№1942). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, напрям підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальність «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент)(№709). [Образовательные ресурсы]

Пушкарь, Т.А. (2006) Учебное пособие. Основы внешнеэкономической деятельности: конспект лекций. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шекшуєв, О.А. (2009) Програма Навчальної дисципліни і робоча програма дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Шекшуєв, О.А. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Wed Feb 20 20:31:12 2019 EET.