Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Информационные системы в менеджменте
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Информационные системы в менеджменте"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К
Количество объектов на этом уровне: 9.

К

Карпалюк, І.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2011) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№282). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2011) Методичні вказівки та завдання до проведення лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№247). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Інформаційні системи в менеджменті. Курс лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Комп’ютерний аудит», «Інформаційні системи в менеджменті» та для дипломного проектування на тему: «Обробка графічних документів у програмі FineReader» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»)(№184). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601– "Менеджмент", та 5–6 курсів за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901– "Облік і аудит")(№178). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Грінчак, М.І. и Волков, Д.О. и Гомза, Н.І. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків» з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Нестеренко Л.В., Л.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з СУБД MS ACCESS» з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4,5 курсів усіх форм за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№166). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:17:16 2019 EET.