Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Компьютерные сети и телекоммуникации
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Компьютерные сети и телекоммуникации"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | Р | У
Количество объектов на этом уровне: 13.

К

Карпалюк, І.Т. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2012) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпалюк, И.Т. и Кузнецов, А.И. и Мирошниченко, А.А. (2006) Компьютерные сети и телекоммуникации. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Рухляда, В.С. и Уфимцева, В.Б. (2009) Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему «Використання гіпертекстових посилань при розробці web-документів» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (№1232). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Рухляда, В.С. и Уфимцева, В.Б. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Комп'ютерні мережі та телекомунікації” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 ― «Менеджмент» всіх спеціальностей)(№1770). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Лекції з курсу «Комп'ютерні мережі та телекомунікації». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1415). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Гомза, Н.І. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Використання HTML при розробці WEB-сторінки. Створення простого документа і засоби форматування» з дисципліни «Комп’ютерні мережі та комунікації». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Використання графічних елементів при розробці HTML-документа» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (№908). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. и Сенчук, Т.С. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Робота з поштовим клієнтом Outlook» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» та до практичних занять з дисципліни «Інформатика і системологія» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030601  «Менеджмент» та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№291). [Образовательные ресурсы]

Р

Рухляда, В.С. и Уфимцева, В.Б. и Карпенко, М.Ю. (2008) Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Розробка персонального WEB-сайту» та самостійної підготовки студентів з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (№907). [Образовательные ресурсы]

У

Уфимцева, В.Б. и Карпенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Уфимцева, В.Б. и Карпенко, М.Ю. и Рухляда, В.С. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт «Використання фреймових структур при розробці html-документа» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу за напрямом 6.030601 «Менеджмент»)(№1759). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:18:29 2019 EET.