Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Теория экономического анализа
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Теория экономического анализа
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Теория экономического анализа"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | К | М
Количество объектов на этом уровне: 10.

Д

Доля, В.Т. и Ситник, Ю.О. (2004) Методичний посібник з вивчення «Теорії економічного аналізу». [Образовательные ресурсы]

К

Ковалевський , Г.В. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів IV курсу заочної форми навчання (за напрямом 0502 «Менеджмент організацій»)(№1764). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ”Теорія економічного аналізу” (для студентів заочної форми навчання напрямку 0502 «Менеджмент»)(№1762). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Теорія економічного аналізу” для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – „Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2008) «Теорія економічного аналізу». Модульний варіант: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2004) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з курсу "Теорія економічного аналізу". [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2004) Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни "Теорія економічного аналізу". [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Мількін, І.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:00:02 2019 EET.