Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Техническая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Техническая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Техническая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Техническая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Техническая механика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | К | Л | П | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 20.

Ж

Жуков, В.Ф. и Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2006) Методичні вказівки і завдання до курсового проекту "Механічний розрахунок елементів конструкції вуличних світильників". [Образовательные ресурсы]

К

Кузнецов, О.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Технічна механіка” (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, О.М. и Гарбуз , А.О. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з курсу «Технічна механіка» (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.170202 «Охорона праці»)(№2381). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисциплін «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2, 3 курсів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.170202 «Охорона праці», 6.050702 “Електромеханіка”)(№2379). [Образовательные ресурсы]

Л

Лукіна, Е.В. и Чернушенко, О. І. (2012) Методичні вказівки та завдання до самостійної та розрахунково-графічної роботи з курсу «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Пушня, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна механіка” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Пушня, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Технічна механіка” для студентів 1,2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

С

Скляров, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «технічна механіка» (для студентів 1 та 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 6.090603 – електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чупринін, О.О. (2016) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу «Технічна механіка» (для студентів 1-2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070101 - Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Технічна механіка». Розділ І. Кінетостатика повітряних ліній електропередач (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності „ЕСЕ”). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2010) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи з курсу «Технічна механіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»(№2004). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2010) Методичні вказівки і завдання до курсового проекту з дисципліни «Технічна механіка» «Механічний розрахунок елементів конструкцій вуличних світильників» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№2003). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Жуков, В.Ф. (2004) Методичні вказівки і завдання до самостійної комплексної роботи з курсу "Технічна механіка". [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Жуков, В.Ф. и Пушня, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка". [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Технічна механіка». Розділ ІІ. Розрахунок на міцність повітряних ліній електропередач (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. (2015) Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Технічна механіка» (для сту- дентів 2 курсу денної та заочної форми навчання бакалаврів напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2010) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи з курсу «Технічна механіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701– «Електротехніка та електротехнології»(№1233). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Скляров, В.О. (2010) Методичні вказівки до виконання до виконання самостійних і контрольних завдань з курсу «Технічна механіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання з напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти)(№2055). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Скляров, В.О. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Механічний розрахунок повітряних ліній електропередач» з курсу «Технічна механіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання з напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:24:57 2019 EET.