Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Кабельные и воздушные линии электропередачи
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Кабельные и воздушные линии электропередачи"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д
Количество объектов на этом уровне: 12.

Д

Дьяков, Є.Д. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології (0906 – “Електротехніка”) зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”)(№1986). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Кабельні та повітряні лінії електропередачі” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2014) Кабельні і повітряні лінії електропередачі : методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і контрольні завдання (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. (2008) Повітряні лінії електропередачі. Текст лекцій з дисципліни «Кабельні та повітряні лінії електропередачі». [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для слухачів другої вищої освіти напрямків 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальностей 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2011) Силові кабелі. Збірник нормативних документів і методичні вказівки до їх використання при самостійному вивченні курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної й 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка»)(№1546). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2007) Силові кабелі. Тексти лекцій з курсу "Кабельні й повітряні лінії електропередачі". [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Воропай, В.Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Е.Д. (2007) Методические указания к лабораторным работам по курсу «Кабельные и воздушные линии электропередачи» (№1120). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Кабельні і повітряні лінії електропередачі" (№536). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2004) Рабочая программа, методические указания к изучению курса и контрольные задания "Кабельные и воздушные линии". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:26:57 2019 EET.