Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Теплогазоснабжение и вентиляция
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Теплогазоснабжение и вентиляция
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Теплогазоснабжение и вентиляция"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | К | Ш
Количество объектов на этом уровне: 12.

А

Алексахін, О.О. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Теплогазопостачання і вентиляція” (для студентів 4 курсу зочної форми навчання професійного напряму 0921 „Будівництво” спеціальностей „Промислове і цивільне будівництво”, „Міське будівництво і господарство”, спеціалізації „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)(№2012). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво та господарство", "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізацій "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель", "Охорона праці в будівництві"). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни „Теплогазопостачання і вентиляція” (№1604). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для слухачів другої вищої освіти напряму (0921) 6.060101 "Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво та господарство" і "Промислове і цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы]

К

Колесник, Н.Ю. (2010) Конспект лекций по курсу теплогазоснабжение и вентиляция (для студентов дневной и заочной форм обучения и иностранных студентов образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 0926 – “Водные ресурсы”, (6.060103 – “Гидротехника” (Водные ресурсы)) специальности “Водоснабжение и водоотведение”). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Н.Ю. (2004) Теплогазоснабжение и вентиляция. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1911). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності 6.092600 – Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ”Властивості вологого повітря” з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№202). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») (№1164). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») (№1178). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шульга, М.О. и Алексахін, О.О. и Шушляков, Д.О. (2014) Теплогазопостачання та вентиляція: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-328-8

Этот список был создан Fri Feb 22 20:17:47 2019 EET.