Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Технология строительного производства
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Технология строительного производства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | К | М | Х | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 14.

Ж

Жван, В.Д. (2010) Технологія будівельного виробництва в житлово-комунальному господарстві: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-181-9

К

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти ФПО напряму: 6.060101(0921) – Будівництво, спеціальність «Міське будівництво та господарство»; «Промислове та цивільне будівництво»; «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»; «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Технологія будівельного виробництва» за темою «Проектування сумісного виконання кам’яних і монтажних робіт» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№819). [Образовательные ресурсы]

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти ФПО напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво» )(№1597). [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. и Осташевська, Г.Г. и Кобзар, І.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (№884). [Образовательные ресурсы]

М

Морковська, Н.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноï дисциплiни «Технологія будівельного виробництва» для слухачiв другої вищої освiти напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Х

Хомякова , О.В. и Крутовая, Л.Ф. и Золотарева , И.Н. и Пономарев, А.С. (2015) Технология строительного производства: учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 2 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.060101 «Строительство». [Образовательные ресурсы]

Ш

Шаповал, С.В. (2014) Програма дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Шаповал, С.В. (2014) Робоча програма дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Я

Якименко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни "Технологія будівельного виробництва" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 - Будівництво. [Образовательные ресурсы]

Якименко, О.В. (2016) Технологія будівельного виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Якименко, О.В. и Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. и Рапіна, Т.В. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму 6.060101 – Будівництво професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Якименко, О.В. и Кіктьова, К.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Feb 22 20:19:31 2019 EET.