Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Городской транспорт и дороги
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Городской транспорт и дороги"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | П
Количество объектов на этом уровне: 4.

Є

Єрмак, О.М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Пруненко, Д.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Пруненко, Д.О. и Соколова, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни “Міський транспорт і дороги” (для студентів усіх форм навчання напрямку підготовки 6.030601 (0502) – “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пруненко, Д.О. и Санько, Я.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (№6). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:19:53 2019 EET.