Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Тепломассообмен
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Тепломассообмен"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Р
Количество объектов на этом уровне: 2.

Р

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Тепломасообмін» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№581). [Образовательные ресурсы]

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Тепломасообмін» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) - «Будівництво» спец. «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спец. 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:20:17 2019 EET.