Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Металлические конструкции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Металлические конструкции"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | Л | М | Р | Ш
Количество объектов на этом уровне: 14.

Ж

Жиляков, В.Я. и Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. и Мазур, В.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Металеві конструкції» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы]

Л

Лугченко, О.І. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з металевих конструкцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»)(№2256). [Образовательные ресурсы]

Лугченко, О.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» та слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво та господарство») (№56). [Образовательные ресурсы]

Лугченко, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Металеві конструкції» (для слухачів фукультету післядипломної освіти спеціальності 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы]

Лугченко, О.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Металеві конструкції» (для слухачів фукультету післядипломної освіти, 7.092101 (7.06010101 )«Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Лугченко, О.І. и Жиляков, В.Я. и Рапіна, К.О. (2013) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Розрахунок і конструювання елементів балочної клітини» з дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2017) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Балочна клітка і колони робочого майданчика» з навчальної дисципліни «Металеві конструкції». Частина ІІ: Розрахунок і конструювання центрально стиснутих колон (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво, фахового спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Металеві конструкції» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання і слухачів факультету післядипломної освіти напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Мазур, В.А. (2003) Металлические конструкции гражданских зданий и инженерных сооружений: Учебно-методическое пособие. [Образовательные ресурсы]

Мазур, В.А. (2002) Методичні вказівки для виконання розділу дипломного проекту і курсового проекту "Балочна клітка і колони робочого майданчика" з дисципліни "Металеві конструкції" (№1483). [Образовательные ресурсы]

Мазур, В.А. и Лугченко, О.І. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Балочна клітина і колони робочого майданчику» з дисципліни «Металеві конструкції». Частина І. Розрахунок і конструювання елементів балкової клітини (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво фахового спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рудаков, В.М. и Мазур, В.А. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту Частина 1 "Балочна клітка і колони робочого майданчика" з курсу "Металеві конструкції" ("Будівельні конструкції")(№837). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шутенко, Л.М. и Золотов, М.С. и Сєріков, Я.О. и Золотов, С.М. и Скляров, В.О. и Сєріков, С.Я. (2008) Кріплення технологічного обладнання і металевих конструкцій до фундаментів та безпека праці. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ. ISBN 966-695-100-2

Этот список был создан Sun Feb 17 04:32:40 2019 EET.