Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Управленческие информационные системы в анализе и аудите
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Управленческие информационные системы в анализе и аудите
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Управленческие информационные системы в анализе и аудите"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | М
Количество объектов на этом уровне: 11.

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спец. 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601– "Менеджмент", та 5–6 курсів за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901– "Облік і аудит")(№178). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Гринчак, М.В. и Гомза, Н.І. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з базами даних MS Access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Планування задач у системі Outlook» з дисциплін «АРМ менеджера», «Комп’ютерний аудит», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та дипломного проектування (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»)(№182). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Штельма, О.Н. и Гомза, Н.І. (2007) Конспект лекций по дисциплине «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ» (для студентов 5-6 курсов заочной формы обучения и слушателей второго высшего образования направления подготовки 0501 «Экономика и предприятие» (6.030509 «Учет и аудит»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Момот, Т.В. и Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Кліменко, О.В. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою «Фінансовий аналіз з використанням інформаційних технологій» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» (для студентів 5 курсу денної та 5-6 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0502 «Економіка і підприємництво» (6.030509 «Облік і аудит»))(№1771). [Образовательные ресурсы]

Мордовцев, С.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050100 – “Облік і аудит”)(№1758). [Образовательные ресурсы]

Мордовцев, С.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Мордовцев, С.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мордовцев, С.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 08:00:52 2019 EET.