Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Металловедение и сварка
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Металловедение и сварка
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Металловедение и сварка
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Металловедение и сварка
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Металловедение и сварка
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Металловедение и сварка"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | М | Я
Количество объектов на этом уровне: 7.

Б

Бєляєв, В.І. (2001) Металознавство і зварювання. Лекції для студентів технічних спеціальностей. [Образовательные ресурсы]

Бєляєва, В.М. и Яковенко, М.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Металознавство та зварювання» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926- «Водні ресурси», 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)"). [Образовательные ресурсы]

Бєляєва, В.М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Металознавство та зварювання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Бєляєва, В.М. и Яковенко, М.М. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни “Металознавство та зварювання” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»)(№1316). [Образовательные ресурсы]

М

Масловский, В.В. (2005) Материалы и физические основы сварки. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Масловський, В.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Металознавство і зварювання» (для студентів 2 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Я

Яковенко, Н.М. и Бєляєва, В.М. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Металознавство» (№1101). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:23:11 2019 EET.