Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Организация производства
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Организация производства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Ж | М | Н | О | П
Количество объектов на этом уровне: 27.

Г

Грецька, Г.М. (2009) «Організація виробництва»: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грецька, Г.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Грецька, Г.М. и Кайлюк, Є.М. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва». [Образовательные ресурсы]

Грецька, Г.М. и Кайлюк, Є.М. (2006) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва». [Образовательные ресурсы]

Ж

Жван, В.В. (2009) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жван, В.В. (2009) Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Організація виробництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№132). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисциплiни «Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво (6.030504 – Економіка підприємства)). [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2006) Методические указания к выполнению контрольной работы по предмету «Организация производства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Матвєєва, Н.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Матвєєва, Н.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Матвєєва, Н.М. и Єсіна, В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Організація виробництва” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”)(№187). [Образовательные ресурсы]

Матвєєва, Н.М. и Єсіна, В.О. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Організація виробництва” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№862). [Образовательные ресурсы]

Матвєєва, Н.М. и Єсіна, В.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№185). [Образовательные ресурсы]

Матвєєва, Н.М. и Водка, Н.В. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№321). [Образовательные ресурсы]

Н

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2016) Організація виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-394-3

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

О

Одаренко, Т.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва” для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.050107 „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»).(№2079). [Образовательные ресурсы]

Одаренко, Т.Е. (2005) Конспект лекций по курсу «Организация производства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Е. и Фисун, К.А. (2005) Программа изучения курса «Организация производства» и методические указания к выполнению контрольной работы. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Поспєлов, О. В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва” для студентів 4-го курсу, заочної форми навчання, галузі знань 0305„Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Поспєлов, О. В. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№193). [Образовательные ресурсы]

Поспєлов, О. В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчання дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу (бакалавр) заочної форми навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) «Економіка підприємства»)(№2183). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 04:38:48 2019 EET.