Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Строительное материаловедение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Строительное материаловедение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Строительное материаловедение"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | Л | Ш
Количество объектов на этом уровне: 20.

Б

Баранова, А.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурак, М.П. и Рищенко, Т.Д. (2007) Будівельне матеріалознавство: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Бурак, М.П. и Шаповал, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (№1607). [Образовательные ресурсы]

К

Кондращенко, О.В. и Шаповал, С.В. и Лапшин, О.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування складу важкого бетону», «Проектування складу цементного газобетону» з курсу "Будівельне матеріалознавство" (№1049). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Проектування складу і випробування будівельного розчину», «Випробування силікатної цегли» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (№1216). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2014) Програма з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Бурак, М.П. и Рищенко, Т.Д. (2007) Методичні вказівки для виконання для виконання контрольної роботи, лабораторних робіт і самостійного вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (№597). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Жигло, А.А. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Будівельне матеріалознавство» та «Матеріалознавство» (для студентів 1 і 3 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 19 – Архітектура та будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Рищенко, Т.Д. (2015) Будівельне матеріалознавство: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Л

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Мінеральні в’яжучі речовини» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (№1212). [Образовательные ресурсы]

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)», спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» і 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шаповал, С.В. и Лапшин, О.С. и Баранова, А.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Шаповал, С.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Шаповал, С.В. и Баранова, А.А. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Мінеральні в’яжучі речовини» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаповал, С.В. и Баранова, А.А. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Мінеральні в’яжучі речовини» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаповал, С.В. и Лапшин, О.С. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаповал, С.В. и Лапшин, О.С. (2014) Методичні вказівки для виконання лабораторних, контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»,7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція», 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302 «Раціональне використання водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:22:57 2019 EET.