Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Стратегия предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Стратегия предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | Т
Количество объектов на этом уровне: 15.

Б

Бурак, О.М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

Бурак, О.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504– «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Бурак, О.М. и Дворкін, С.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1400). [Образовательные ресурсы]

К

Ковалевська, А.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН, освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, спеціальності 6.050100 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму 6.030504 «Економіка підприємства» і для слухачів другої вищої освіти ФПО і ЗН спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»)(№1177). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2014) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму 6.030504 «Економіка підприємства», і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для слухачів другої вищої освіти ФПО і ЗН галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво», напряму 6.030504 – «Економіка підприємства», освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» підготовки бакалавр галузь 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. и Родченко, В.Б. и Леонт’єва, Ю.Ю. (2013) Стратегія підприємства: навч. посібник у тестах. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-282-3

Т

Трояновська, О.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Трояновська, О.Б. и Дріль, Н.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Стратегія підприємства” (для студентів 3 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.030504 („Економіка підприємства”), 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності „Економіка підприємства”)(№1850). [Образовательные ресурсы]

Трояновська, О.Б. (2012) Конспект лекцій з курсу «Стратегія підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Трояновська, О.Б. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Стратегія підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 (0501) «Економіка підприємства»)(№2226). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:22:10 2019 EET.