Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Учет в зарубежных странах
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Учет в зарубежных странах"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | К | Р
Количество объектов на этом уровне: 8.

Г

Гавриличенко, Є.В. (2009) Конспект лекцій з курсу «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємство» (6.030509 «Облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гавриличенко, Є.В. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030509 «Облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)(№1401). [Образовательные ресурсы]

Гавриличенко, Є.В. и Родченко, С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання факультету післядипломної освіти і заочного навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», кваліфікаційного рівня - бакалавр). [Образовательные ресурсы]

К

Краївська, І.А. (2009) Облік у зарубіжних країнах: Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Краївська, І.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – „Облік і аудит ”). [Образовательные ресурсы]

Краївська, І.А. и Новицька, Н.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів усіх форм навчання спеціальності “Облік і аудит”)(№2043). [Образовательные ресурсы]

Краївська, І.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит ”). [Образовательные ресурсы]

Р

Родченко, С.С. и Гавриличенко, Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:28 2019 EET.