Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Управленческий учет
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Управленческий учет"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | К | П
Количество объектов на этом уровне: 20.

А

Андренко, О.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2009) Конспект лекцій з курсу «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво (6.030509 – Облік і аудит) і слухачів другої вищої освіти спеціальності «»Облік і аудит). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

В

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи та контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)(№1908). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2005) Конспект лекцій з курсу "Управлінський облік". [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Управлінський облік" (Частина 2) (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2005) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Управлінський облік". [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Управлінський облік" (Частина 1) (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи № 1 з навчальної дисципліни «Управлінський облік» ( для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи № 2 з курсу «Управлінський облік»(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит».). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1094). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2012) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Власова О.Є., (2006) Методичні вказівки та індивідуальне завдання з курсу "Управлінський облік". [Образовательные ресурсы]

К

Карпушенко, М.Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» / «Management accounting» (для студентів 4 курсу денної форми навчання з викладанням іноземною мовою спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

П

Петрова, В.Ф. и Андренко, О.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Андренко, О.А. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)(УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. и Андренко, О.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:24:10 2019 EET.